Exkluzivně nabízíme k prodeji 12.142 m2 pozemku určeného územní studií jako Plochy smíšené, které mohou obsahovat občanskou vybavenost, bydlení, sportovní areály, nevýrobní i výrobní služby vyjma těch, které by měly negativní vliv na veřejné zdraví a kvalitu životního prostředí. Smíšené plochy mohou být využity pro jednu z přípustných funkcí anebo pro jejich kombinace. Přípustné využití - občanské vybavení všeho druhu, obchodní zařízení do 3000 m2 hrubé podlažní plochy a administrativní komplexy do 10 000 m2 hrubé podlažní plochy, stavby pro bydlení, nerušící výroba, služby a provozy. Podmíněné využití - plochy dopravních zařízení pozemních komunikací, plochy parkování a odstavování, parkovací domy a garáže. To vše za podmínek, že nebude narušeno nebo omezeno přípustné využití vymezené plochy. Šířka pozemku je v nejužším místě 24 m, v nejširším místě cca 36 m, délka cca 403 m. K pozemku vede nezpevněná obecní komunikace. Sítě do 100 m od pozemku. Vhodné pro developery. Prodej pouze v celku.
Slavkov u Brna patří k vyhledávaným turistickým, sportovním (koupaliště, tenisové kurty, stadion, sportovní hala, golfové hřiště...) i kulturním centrům (silná napoleonská tradice). Vycházky do přírody lze směřovat do zámeckého parku, aleje, obory či kolem rybníka určeného k rybolovu. Výborná dopravní dostupnost do Brna i Vyškova cca 15 minut.