Hradčany parcela na komerční výstavbu hal
pro výrobu a skladováni o výšce 10 metrů


Hradčany se nachází v okrese Brno – venkov v Boskovické brázdě 2 kilometry východně od Tišnova a 7 kilometrů západně od Kuřimi s přímým napojením na hlavní silniční tah krajské silnice 385 a s napojením přes Drásov, Malhostovice, Nuzířov a Lipůvku na státní silnice 43 táhnoucí se z Brna na Svitavy.

Předmětná parcela 1150/1 o velikosti 6 962 m2 je v přímém sousedství budoucího sjezdu obchvatu obce II 385 schváleného územním plánem a studií ÚSES, kde je možnost napojení pro kamionovou dopravu nově vyměřenou parcelou - silnicí o velikosti 386 m2 již teď na ulici Drásovskou - silnici III. třídy spojující obec Hradčany s Drásovem a zároveň je přímo dostupná ze současné silnice 385 přímým napojením ulicí Čebínská.

Nachází se v lokalitě schválené územním plánem komerční výstavby hal, které se již nachází v přímém sousedství s touto parcelou.

Leží v označené zastavitelné ploše Z 17 určené pro výstavbu hal výšky 10 metrů pro výrobu a skladování s napojením nové výstavby na stávající komunikační síť a veřejnou technickou infrastrukturu !

Nenechte si ujít tuto jedinečnou, skvělou nabídku prodeje komerčního pozemku, s přímým napojením, ať již současné krajské silnice a do budoucna v přímém sousedství sjezdu nového obchvatu II 385 obce Hradčany, pozemku, kterých se v blízkém okolí města Brna nedostává !!!

REMAX Brno
Realitní makléř Brno
Rrealitka Brno
REMAX Delux
Tomáš Šimek
Práce v realitách Brno
Prodej nemovitostí Brno
888028.jpg
888029.jpg
888030.jpg
888031.jpg
888032.jpg
888033.jpg