Hledáte zajímavou investici? Exkluzivně Vám prodáme budoucí stavební komerční pozemek o výměře 2.784 m2 (šíře pozemku cca 18 m2 a délka cca 170 m) k.ú. Komárov, Brno-město, dle plánovaného nového ÚPmB se jedná o rozvojovou lokalitu Kv-2 K Povodí / E/a2 (viz fotografie) s možností výstavby lehké výroby nebo plochy pro dopravu.
Jedná se o 5 pozemků s možností rozdělení, dle potřeby investora nebo lze prodat každý pozemek samostatně nebo si můžete vybrat např.koupi dvou pozemků vedle sebe ... variant a možností je více.
Příjezd k pozemkům po ul. Lomená, průjezdem pod tratí, kde se nachází dva průjezdy pod tratí / viadukty (výška 3,30 x šířka 3,70 m, druhý výška 2,25 x šířka 3,70 m) a dále příjezd k pozemkům po obecní nezpevněné komunikaci. IS: plynovod, voda a kanalizace - v zadní části pozemku, elektřina v dosahu. Pozemky jsou vedené jako orná půda, kdy pozemky obhospodařuje místní zemědělec. Výňatek z plánovaného nového ÚPmB: Rozvojová lokalita se nachází východně od stávající zástavby při ulici Hněvkovského. V lokalitě je navržena plocha lehké výroby, která navazuje svou výškovou úrovní i typem zástavby na stabilizovanou plochu komerční vybavenosti. Plocha je dopravně obsloužena z prodloužené ulice K Povodí a Sokolovy (tyto dvě ulice se budou budovat). Plocha je z východní strany obklopena návrhovou plochou krajinné zeleně. Kanalizace – oddílný systém kanalizace, řešení hospodaření s dešťovou vodou. Napojení splaškových vod na stávající jednotnou kanalizaci, dále do kmenové stoky B nebo D, odvedení dešťových vod do Svitavy. Vodovod – napojení na stávající vodovodní síť. Rozvojová lokalita bude napojena na vodovodní síť tlakového pásma 1.0. Plyn – oblast bude zásobována napojením na vnitroareálové rozvody rozšiřované PZ. Při požadavku vyšších odběrů plynu lze zřídit novou STL přípojku pro lokalitu z páteřního plynovodu zásobícího oblast Komárova. Celá lokalita je součástí půd ZPF. Celá lokalita byla již v dosavadním ÚPmB určena k zástavbě a to pro plochy pro výrobu a plochy pro dopravu. Navrženým řešením tak sice dojde ke zmenšení obhospodařovaných pozemků ZPF, dojde tak však v minimálním možném rozsahu a to za účelem rozšíření a rozvoje stávající areálové zástavby, na kterou řešená lokalita bezprostředně navazuje. Dle terminologie uvedené v OZV je stavební návrhovou plochou pro dopravu – tělesa dopravních staveb, stavební návrhovou plochou pro dopravu služby pro automobilovou dopravu, stavební návrhovou plochu pracovních aktivit – plochou pro výrobu, částí stavební návrhové smíšené plochy výroby a služeb a plochou komunikací a prostranství místního významu. Další info k dispozici u makléřky. Těšíme se na setkání s Vámi.

REMAX Brno
Realitní makléř Brno
Rrealitka Brno
REMAX Delux
Tomáš Šimek
Práce v realitách Brno
Prodej nemovitostí Brno
1157973.jpeg
1157974.jpeg
1157976.jpeg
1157977.jpeg
1157985.png
1157986.jpeg