Je možné jednat o ceně!

V samém centru města Ivančice, ale v klidné části vedlejší ulice nabízíme ke koupi celkem 6 pozemků o celkové výměře 5.352 m2 v lokalitě Slunná stráň. V rámci současného územního plánu jsou plochy určeny převážně pro bydlení v rodinných domech městského typu. Jejich počet a umístění bude záležet na projektantovi, níže uvádím intenzitu využití pozemků. Jedná se o tyto pozemky:

Pozemek 945/1 s výměrou 2.141 m2, pozemek 946/1 s výměrou 1.153 m2, pozemek 946/7 s výměrou 1.121 m2, pozemek 946/8 s výměrou 650 m2, pozemek 946/9 s výměrou 267 m2, pozemek 946/10 s výměrou 20 m2, celkem jde tedy o 5.352m2.

Aktuálně je platné stavební povolení pro komunikaci a IS.

Můžeme připravit vizualizaci podle vašich podkladů, kompletní developerský projekt včetně provázející dokumentace, majitel nabízí i volné kapacity pro vybudováni IS a přípravu staveniště.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM
Hlavní využití
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení v rodinných domech městského typu s pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽIÍ
- Přípustné využití zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci
- pozemky občanského vybavení
- pozemky veřejných prostranství a související dopravní a technické infrastruktury
- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační)
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽIÍ
- Podmíněně přípustné využití pozemky stávajících staveb pro bydlení je možno změnit na smíšené využití za podmínky, že minimálně v jednom podlaží nebo podkroví bude zachováno bydlení
- stavby a zařízení (např. drobné výroby, služeb, zázemí ke stavbě hlavní…) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, a celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, výšková regulace zástavby:
• stabilizované území max. 2 NP + podkroví
• plochy změn dle podmínek využití viz kap C)2 Vymezení zastavitelných ploch a C)3 Vymezení ploch přestavby
• intenzita využití pozemků pro samostatně stojící RD cca 500 - 1200m2/1 RD
• intenzita využití pozemků pro dvojdomky cca 400 - 1000m2
• intenzita využití pozemků pro řadové RD cca 300 - 800m2/1 RD

Majitel má právo vybrat si kupujícího dle svých kritérií a upřednostnit nejvýhodnější nabídku.

Těším se na setkání na prohlídce v Ivančicích, Petr Kratochvíl

REMAX Brno
Realitní makléř Brno
Rrealitka Brno
REMAX Delux