Nabízíme k prodeji soubor pozemků v obci Těně, které se nacházejí v těsné blízkosti Brd na Rokycansku. Dle územního plánu je parcela č.189/20 o výměře 4246m2 určena pro výstavbu (smíšená obytná venkovského typu), sousední parcela 196/2 o výměře 1828m2 jako plocha přírodní.