Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste uvedl/a v umístěném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává podnikatel Tomáš Šimek, se sídlem Kluchova 18/22, 634 00 Brno, s provozovnou Křenová 538/22, 602 00 Brno, kontaktní údaje (email): delux@re-max.cz (dále „RE/MAX Delux”), za účelem vyřízení Vaší poptávky po koupi, nájmu, odhadu nemovitosti či zaslání marketingových materiálů, sdělení atp.

RE/MAX Delux bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení odmítnete.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení pro RE/MAX Delux vyplněním předmětného formuláře a odsouhlasením - Souhlasu se zpracováním osobních údajů, může Vám RE/MAX Delux zasílat jakákoliv obchodní sdělení.


Právní základ:

RE/MAX Delux bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

RE/MAX Delux a další subjekty spolupracující s RE/MAX Delux (například finanční poradci a realitní makléři) mohou zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo, jméno, příjmení) na základě souhlasu (odsouhlasením předmětného souhlasu o zpracování osobních údajů), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

RE/MAX Delux bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.


Doba uchování:

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů (delux@re-max.cz).

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).