Víte, co je to věcné břemeno na nemovitosti?

Zdědili jste nemovitost s věcným břemenem, chcete si koupit nemovitost s věcným břemenem nebo prostě chcete jen vědět, oč jde? Zjistěte v článku, jak ho zjistit, zřídit, zapsat do katastru nebo zrušit i co vlastně takové věcné břemeno je a na co se používá.

Co je to věcné břemeno na nemovitosti?

V článku se dozvíte:

Co je to věcné břemeno na nemovitosti?

Věcné břemeno na nemovitosti dle zákona přináší vlastníkovi nějakou povinnost vůči druhé osobě. Vlastník tedy zpravidla musí něco strpět (uživatele části nemovitosti, přejezd souseda přes pozemek apod.) nebo něco vykonat (odevzdat část úrody apod.).

Věcné břemeno na nemovitosti se vztahuje výhradně k nemovitosti, nikoliv k vlastníkovi. Povinnost, kterou ukládá, se tedy týká každého vlastníka nemovitosti a nezaniká ani po jejím prodeji nebo s jejím pronájmem.

K čemu slouží věcné břemeno?

S pomocí věcného břemena nejčastěji můžete řešit situace, u kterých potřebujete, aby platily nehledě na prodej nebo pronájem. Sem patří třeba skutečnost, že budete vždy potřebovat využívat pozemek druhého k průjezdu na váš pozemek nebo že budete chtít dožít v bytě nehledě na vlastníkovi.

Jaké jsou druhy věcného břemene na nemovitosti?

Věcné břemeno na nemovitost je dvojího druhu, patří sem služebnost a reálné břemeno. Oč jde?

 • Služebnost – tento druh věcného břemena udává vlastníkovi nemovitosti povinnost být v určitých případech pasivní, tedy se něčeho zdržet nebo něco strpět. Sem patří například věcné břemeno dožití, právo jízdy přes cizí pozemek, nebránit odběru vody ze studny, umožnit zřízení inženýrských sítí apod.
 • Reálné břemeno – tento druh věcného břemene nutí vlastníka nemovitosti do nějaké aktivity, musí něco konkrétního pro druhého vykonat (například povinnost odevzdat část úrody).

Co je věcné břemeno užití?

Věcné břemeno užití patří k nejtypičtějším věcným břemenům. Toto břemeno dává doživotní právo nějaké druhé osobě k užívání bytu nebo třeba místnosti v nemovitosti.

Nejčastěji se toto věcné břemeno využívá v situacích, kdy chtějí rodiče nebo prarodiče odkázat svým dětem nebo vnoučatům ještě za svého života nemovitost a chtějí mít jistotu, že tam budou moci dožít bez ohledu na to, co se s nemovitostí stane či jaké budou rodinné vztahy.

Nejčastěji zřídíte věcné břemeno dohodou

Jak můžete zřídit věcné břemeno na nemovitosti? 

Věcné břemeno vzniká nejčastěji smlouvou mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou, která bude z věcného břemena těžit. Platnost věcného břemena na nemovitost pak začíná až s jeho zápisem do katastru nemovitostí.

Věcné břemeno vzniká:

 • smlouvou,
 • rozhodnutím soudu, popř. jiného orgánu veřejné moci,
 • závětí, dědickou smlouvou nebo dodatkem,
 • dohodou dědiců,
 • vydržením,
 • ze zákona.

Jak můžete zapsat věcné břemeno do katastru?

Zapsat ho můžete podáním návrhu na vklad do katastru s přiloženou stvrzovací listinou, např. darovací smlouvou, závětí, dohodou apod. Za vložení věcného břemena zaplatíte 2 000 Kč.

Jak zjistíte věcné břemeno na nemovitosti?

Věcné břemeno je vždy zapsané v katastru nemovitostí. Můžete ho tedy snadno zjistit požádáním o výpis z katastru nemovitostí. Ten získáte například na pobočkách České pošty v Czech Pointu. První stránka výpisu vás vyjde na 100 Kč a každá další na 50 Kč.

Jak můžete zrušit věcné břemeno?

Zrušení věcného břemene uděláte dohodou mezi vámi (vlastníkem nemovitosti s břemenem) a oprávněným (ten, komu z břemena plyne výhoda). Často ale věcné břemeno také zaniká samo. Jak může zaniknout?

Jak může zaniknout věcné břemeno?

Věcné břemeno zaniká nejčastěji:

 • ze zákona,
 • na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • smrtí oprávněného,
 • zánikem oprávněného, když jde o právnickou osobu,
 • splynutím vlastníka i oprávněného,
 • splněním rozvazovací podmínky.

Věcné břemeno zaniká také v případě, kdy již nemovitost nemůže sloužit potřebám druhé osoby nebo prospěšnějšímu užívání jeho nemovitosti. Soud také může věcné břemeno omezit za přiměřenou náhradu, nahradit peněžitým plněním nebo zcela zrušit v případech, kdy změnou poměrů vznikne hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného nebo je nespravedlivé věcné břemeno vymáhat.  

Jak lze vymazat věcné břemeno z katastru?

I po zániku nebo zrušení věcného břemene břemeno zůstává v katastru. Pro jeho vymazání musíte podat návrh na výmaz s potvrzovací listinou, například dohodou mezi vámi a oprávněným, s rozhodnutím soudu nebo úmrtní listinu. Vymazání stojí 2 000 Kč.

Jak můžete prodat nemovitost i s věcným břemenem?

Prodej nemovitosti zejména s věcným břemenem dožití je problém. Takové břemeno ovlivní cenu a zkomplikuje prodej. Pokud pak nejde zrušit dohodou ani jinak, nezbývá než to zkusit klasickým prodejem, kde je extrémně důležitá profi propagace a prezentace.

Druhá možnost je okamžitý výkup nemovitosti. V tomto případě pak prodáte okamžitě i nemovitost s věcným břemenem. Náhradou za rychlost je jen o trochu nižší cena. Více jsme o klasickém prodeji a výkupu psali již ve článku Jak prodat nemovitost s věcným břemenem.

Prodej nemovitosti s věcným břemenem s odborníky

RE/MAX Delux je tu pro vás 

Složitější prodej nebo problémy vyžadují důvěryhodné a profesionální partnery. A právě těmi jsme i my v RE/MAX Delux. S odstraňováním věcného břemena, prodejem domu nebo bytu s věcným břemen i s okamžitým výkupem nemovitosti máme velké zkušenosti. Ty potvrzuje skoro 1 300 klientů, kteří nám na Google a Firmy.cz nechali hodnocení 4,9/5, takřka 120 videorecenze na webu i 4násobné ocenění nejlepší realitní kanceláře Moravy. Zkusíte to s námi také?

Chcete se zeptat na cokoliv k věcnému břemenu nebo chcete pomoc s prodejem? Ozvěte se!

O mně

 

V realitách pracuji již několik let. Svou práci, která splňuje vše, co jsem očekávala, jsem spojila se značkou známou na celém světě, protože je zárukou priorit, které i já v životě uznávám: profesionalitou, spolehlivostí, etickým a férovým jednáním. Proto byl RE/MAX  a kancelář RE/MAX Delux v Brně jasnou volbou.

 

Každý obchodní případ, prodej, koupě i pronájem nemovitosti, je spojený s jiným životním příběhem. Snažím se, aby mí klienti cítili důvěru, bezpečí a měli jistotu, že pro ně udělám maximum a že jejich příběhy, sny a přání, mě skutečně zajímají. Mí klienti oceňují nejen profesionalitu, vzdělání v oblasti práva, ekonomie, nových technologií a časovou flexibilitu, ale i empatii, s jakou k nim přistupuji.

 

To, že se ke mně klienti vrací a doporučují mě svým blízkým a přátelům je pro mě největším oceněním.

 

Práce s lidmi, kterým pomáhám projít náročným procesem prodeje či pronájmu nemovitostí bez starostí a k jejich maximální spokojenosti, mě opravdu naplňuje.

 

Energii, kterou vkládám do své práce, čerpám i ze své rodiny. Jsem maminkou 2 kluků. Starší má již vlastní rodinu, mladší studuje na brněnském gymnáziu a je aktivním sportovcem. I díky tomu většinu volného času věnuji právě vnoučátkům a fandění na baseballových turnajích.

Bohdana Polgárová

Makléř

Certifikáty

Certifikovaný makléř ISO_detail_1.1 Certifikovaný-makléř-2_rgb realitn_profesion_l_cmyk 1. STUPEŇ - Jan Konečný REMAX 195x200_RMX_Aukcni_specialista Realitní kancelář roku Morava

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.