Jak udělat z orné půdy stavební pozemek

Když chcete na svém pozemku u nás v Česku stavět, musí se jednat o stavební parcelu. Obecně platí, že možnost na pozemku stavět je tedy dána územním plánem. Navíc musíte získat stavební povolení. Když však máte ornou půdu, musíte požádat o její převedení na stavební parcelu a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Zemědělský půdní fond zahrnuje ornou půdu, ale také travní porosty, zahrady, chmelnice, vinice, ovocné sady, polní cesty a podobně.

Jak o vyjmutí ze ZPF požádat

Změna územního plánu, což znamená i vyjmutí parcely ze ZPF se řeší na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností. Vyplníte formulář, který bude nejspíše ke stažení na webu. Důležité je zde uvést kromě základních údajů i důvod, proč o vynětí žádáte. K formuláři se přikládá výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy s vyznačeným konkrétním pozemkem a také výpočet finančního odvodu a technickou dokumentaci.

Celá akce je celkem složitá, hlavně technická dokumentace, která musí obsahovat informace o výsledcích pedologického výzkumu, přesné údaje o závlahách, odvodnění a protierozních opatřeních, zakreslené hranice s vyznačenými bonitovaně půdně ekologickými jednotkami a jejich třídami ochrany aj.

Za samotné vyjmutí orné půdy pro stavební účely se platí poplatek, který se liší podle bonity BPEJ a může se jednat i o vysoké částky (statisíce korun). Po odevzdání žádosti se musí úřad obvykle vyjádřit do 30 dnů.

14.10.2021

O mně

 

K realitám jsem se dostala v době, kdy jsem řešila těžkou životní situaci spojenou s rozvodem. Práce s nemovitostmi byla vždy mým snem a v době, kdy jsem hledala takovou práci, abych byla časově nezávislá kvůli dětem, přišla nabídka z RE/MAX Delux. Koncept RE/MAXu, který je založený na neustálém vzdělávání a mnohaletých zkušenostech mě uchvátil natolik, že jsem neváhala. Chci pomáhat lidem a to se mi splnilo, pomáhám lidem plnit sny o bydlení, což je základ pro jejich pohodu a štěstí.

 

Práce s realitami není jen práce, je to životní styl, neustálé řešení nových a nových situací spojených s prodejem a převodem nemovitostí. A to mě moc baví, žádný stereotyp. Ke každému klientovi přistupuji individuálně s ohledem na jeho potřeby.

 

Pokud i Vy chcete prodat svoji nemovitost v co nejkratším čase a za co nejvyšší cenu, tak mě neváhejte kontaktovat. Ráda si s Vámi domluvím osobní schůzku, na které probereme veškeré možnosti spolupráce :)

Lada Peková

Makléř

Certifikáty

Certifikovaný-makléř-2_rgb realitn_profesion_l_cmyk 1. STUPEŇ - Jan Konečný REMAX 195x200_RMX_Aukcni_specialista Realitní kancelář roku Morava

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.