Základem je vybrat si takové nájemníky, kteří budou platit. Když však shodou okolností narazíte na neplatiče, máte docela problém. Vystěhovat neplatící nájemníky je totiž dost obtížné. V České republice totiž platí, že nájemníci jsou chráněni Občanským zákoníkem i v případě, když neplatí. Co tedy dělat, když vám nájemníci neplatí?

  • Písemná upomínka. Když nájemníci neuhradí nájemné včas, co nejdříve je kontaktujte písemnou upomínkou, zároveň jim zavolejte a ujasněte si, proč neplatí. Nájemníci si mohou vymýšlet různé báchorky, informujte je tedy, co bude následovat, když vám nájemné nezaplatí. Vedle úhrady nájemného máte nárok i na tzv. zákonný úrok z prodlení.
  • Výpověď z nájmu. Když vznikne dluh na nájemném, máte právo dát nájemci výpověď. Výpovědní lhůta je tříměsíční. Jestliže však dlužná částka přesáhne 3 měsíční nájmy, pak máte právo dát tzv. okamžitou výpověď, kdy je výpovědní lhůta 1 měsíc.

 

Když se nedohodnete

Když se s nájemníkem nedá dohodnout, neplatí a nechce se vystěhovat, celou věc můžete řešit legálně jen soudní cestou. Nájemce se může proti výpovědi bránit podáním žaloby k soudu (do dvou měsíců od doručení výpovědi). Celá záležitost se tak může i výrazně protáhnout. Když už je věc u soudu, může se stát, že se nájemníci nevystěhují a jejich dluh roste. V takovém případě můžete podat protinávrh v podobě žaloby na vyklizení nemovitosti. Když nájemce byt dobrovolně nevyklidí ani ve lhůtě, kterou mu stanovil soud, můžete pak požádat o soudní výkon rozhodnutí o vyklizení (exekuci).

Je to nepříjemná situace, ale může nastat. Navíc je zde i další rovina. Když už se vám podaří neplatiče vystěhovat, ještě byste rádi viděli peníze za nájem. Sice máte nějakou kauci, ale nejspíše nepřesáhne dva měsíční nájmy. Opět se to dá řešit jedině soudně, v krajním případě to skončí exekucí. Celá akce však zabere dost času, i proto se vyplatí své nájemníky předem dobře vybírat, prověřit si je a nešlápnout vedle.

26.10.2019

Tomáš Šimek, majitel kanceláře. Telefon: 602 703 897, email: tomas.simek@re-max.cz

Realitní makléř