RE/MAX vám jako jediná realitní společnost garantuje kvalitu svých služeb

Naši zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě, a proto děláme maximum pro jejich spokojenost. Stoprocentní servis a služby jsou pro nás samozřejmostí. Jako jediní na trhu garantujeme kvalitu nabízených služeb, a proto jsme zavedli obchodní podmínky, které jsou popsány dále.

Soustavně měříme úroveň našeho zákaznického servisu a stupeň spokojenosti našich zákazníků ukazuje Barometr kvality. Jasně dokládá, že počet reklamací vzhledem k celkovému počtu realizovaných prodejů je u nás minimální a že stupeň míry spokojenosti našich zákazníků dosahuje 99%.

 

SOUBOR PRAVIDEL A NÁSTROJŮ GARANTUJÍCÍ KVALITU SLUŽEB

 

INFORMAČNÍ POVINNOST

Realitní kancelář RE/MAX Delux a její realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně informují klienta o stavu objednaných služeb.

REKLAMACE

Klient může kdykoliv využít svých práv dle Reklamačního řadu RE/MAX Česká republika, jehož celé znění je zveřejněno na webových stránkách http://www.re-max.cz. Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb u jakékoli realitní kanceláře RE/MAX nebo na zelené lince RE/MAX Česká republika (tel.: 800 888 808). Realitní kanceláře RE/MAX i pracovníci zelené linky jsou povinni se vždy řídit Reklamačním řádem RE/MAX Česká republika a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

OMBUDSMAN

Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři garantují klientům nezávislé přezkoumání a posouzení reklamací prostřednictvím ombudsmana.

POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Realitní kanceláře RE/MAX a jejich makléři jsou povinni mít pojištění odpovědnosti za škodu. Případná škoda, kterou by realitní kancelář RE/MAX či její makléři způsobili na majetku klienta v průběhu obchodní transakce, je kryta tímto pojištěním.

IDENTIFIKAČNÍ POVINNOST

Realitní kanceláře RE/MAX jsou v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

 


Záruka spokojenosti zákazníka

Zaměřujeme se na potřeby našich zákazníků a řídíme se principy RE/MAX Záruka spokojenosti zákazníka.

Profesionální prodejní standardy

Dbáme na to, aby byl růst generován znalostmi a profesionalitou, proto se v obchodování řídíme Profesionálními prodejními standardy.