RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Daň z nemovitých věcí 2024

31. 1. 2024 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává na zdaňovací období roku 2024, a to v případě nabytí nemovitosti během roku 2023. Avšak novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které se na rok 2024 již vztahují. Tady je jejich shrnutí.

Některé změny, které vyplývají z novely zákona o dani z nemovitých věcí, zohlední správce daně automaticky, v některých případech bude nutné podat daňové přiznání. 

Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO, zasílání údajů na e-mail), je každoročně do datové schránky doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má zároveň zřízeny oba typy datové schránky, je informace doručena do datové schránky fyzické osoby.

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou od podzimu 2023 využít službu předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční správa již disponuje nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí. Tuto službu mohou využít pouze uživatelé daňové informační schránky DIS+ na portálu MOJE daně. Nová služba umožňuje předvyplnění údajů obsažených v katastru nemovitostí a v evidencích správce daně a jejich automatickém načtení do průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Poplatníci daně z nemovitých věcí využívající DIS+ tak nově pouze zkontrolují předvyplněné údaje a doplní chybějící údaje, kterými správce daně nedisponuje, a bez nutnosti učinit další zbytné kroky mohou přiznání jednoduše podat.

Další změny:

  1. Sazby daně z nemovitých věcí se od 1. 1. 2024 zvýší průměrně o 80 %. V rámci navýšení   sazeb daně se mění také zvýšení daně ze 2 Kč na 3,50 Kč za 1 m2 nebytového prostoru   užívaného k podnikání. Nově se toto zvýšení daně ze staveb a jednotek bude aplikovat i na   všechny místnosti v obytných domech a jednotkách (bytech) sloužící k podnikání v oboru   ubytování bez ohledu na to, zda-li se jedná o nebytový prostor.
  2. Dochází ke zvýšení minimální celkové daně za spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která   bude činit 90 Kč.
  3. Dochází ke zvýšení hranice minimální výše daně, kterou je poplatník povinen uhradit, na 50 Kč.
  4. Od 1. 1. 2024 se zavádí inflační koeficient, kterým se násobí výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek. Pro zemědělské pozemky je inflační koeficient vždy 1, protože při stanovení základu daně u těchto pozemků se již inflace zohledňuje. Změnu inflačního koeficientu bude vyhlašovat MF formou sdělení zveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. 6. kalendářního roku, který bezprostředně předchází    zdaňovacímu období. Meziročně může dojít ke zvýšení inflačního koeficientu maximálně o 20 % (tj. o jednu pětinu). Na zdaňovací období roku 2024 je inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1.
  5. Dochází ke zpřesnění stanovení základu daně u bytových jednotek – podlahová plocha    bytové jednotky bude určena podle údaje evidovaného v katastru nemovitostí od 1. 1. 2024.   Pokud nebude podlahová plocha v katastru evidována, bude se vycházet z prohlášení    vlastníka a v případě jeho absence ze skutečného stavu.

22.1.2024

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.