Když jste členem Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a zároveň máte alespoň jednu bytovou jednotku, pak určitě každý měsíc platíte určitou částku do tzv. fondu oprav. Fond oprav je podle zákona "příspěvek na správu domu ve výši stanovené shromážděním vlastníků dle velikosti podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak". Výše podílu je uvedena ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu.

Obvykle se výše měsíčního poplatku do fondu oprav určuje podle celkové plochy bytové jednotky, to znamená, že čím větší byt máte, tím více do fondu oprav platíte a naopak.

K čemu se fond oprav používá

Peníze z fondu oprav se logicky používají k údržbě a opravám společných částí domu - oprava výtahu, nová fasáda, úklid domu apod. Z fondu oprav se hradí také různé poplatky jako jsou daně z nemovitých věcí, pojištění budov apod. Přesné podmínky použití fondu oprav si určuje každé SVJ samo a vše je uvedeno ve smlouvě.

Jak je to s nájemníky

Měsíční poplatek do fondu oprav má povinnost platit majitel bytové jednotky, ne nájemník. V praxi to obvykle bývá tak, že když majitel byt pronajímá, nechává si platit nájemné, ale poplatek do fondu oprav hradí sám. Výše nájemného je už samozřejmě na dohodě mezi pronajímatelem a nájemníky.

Když kupujete družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví, určitě si dobře prostudujte všechny smlouvy a podmínky, které se na byt vážou. Tady vám může pomoci i makléř, abyste se v tom lépe vyznali.

4.6.2021