RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Jak udělat z orné půdy stavební pozemek

Když chcete na svém pozemku u nás v Česku stavět, musí se jednat o stavební parcelu. Obecně platí, že možnost na pozemku stavět je tedy dána územním plánem. Navíc musíte získat stavební povolení. Když však máte ornou půdu, musíte požádat o její převedení na stavební parcelu a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Zemědělský půdní fond zahrnuje ornou půdu, ale také travní porosty, zahrady, chmelnice, vinice, ovocné sady, polní cesty a podobně.

Jak o vyjmutí ze ZPF požádat

Změna územního plánu, což znamená i vyjmutí parcely ze ZPF se řeší na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností. Vyplníte formulář, který bude nejspíše ke stažení na webu. Důležité je zde uvést kromě základních údajů i důvod, proč o vynětí žádáte. K formuláři se přikládá výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy s vyznačeným konkrétním pozemkem a také výpočet finančního odvodu a technickou dokumentaci.

Celá akce je celkem složitá, hlavně technická dokumentace, která musí obsahovat informace o výsledcích pedologického výzkumu, přesné údaje o závlahách, odvodnění a protierozních opatřeních, zakreslené hranice s vyznačenými bonitovaně půdně ekologickými jednotkami a jejich třídami ochrany aj.

Za samotné vyjmutí orné půdy pro stavební účely se platí poplatek, který se liší podle bonity BPEJ a může se jednat i o vysoké částky (statisíce korun). Po odevzdání žádosti se musí úřad obvykle vyjádřit do 30 dnů.

14.10.2021

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.