RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Návod jak na daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti  

Daň z nabytí nemovitých věcí nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí. Od 1. listopadu 2016 přešla povinnost její platby z prodávajícího na kupujícího.

Daň z nabytí nemovitých věcí se týká jen úplatných převodů nemovitých věcí, nevztahuje se na dědictví nebo dary. Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

  • pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
  • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
  • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v předchozích bodech.

Sazba daně 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4 %. Předmětná daň se tedy vypočte jako 4% ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Základem daně může být kupní cena nebo 75% ze směrné hodnoty (cena obvyklá, je stanovená finančním úřadem).

Poplatník daně

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy kupující. Pokud není vlastníkem objektu jedna osoba ale např. manželé, přiznání nepodává každý zvlášť. Daná věc totiž spadá do společného jmění, a formulář se tak podává pouze jednou – jedním z partnerů, který bude fungovat jako společný zástupce nebo zmocněnec. Předmětem daně pak bude úplatný převod/přechod vlastnictví.

Daň z převodu nemovitosti

Daňové přiznání

Nabyvatel vlastnického práva věcí podává daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. V zákoně jsou uvedeny specifické případy, kdy se postupuje odlišně.

Daňové přiznání má několik příloh, které je potřeba dodat:

  • dokument potvrzující nabytí vlastnického práva,
  • vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí,
  • znalecký posudek (není potřeba, pokud se použije směrná hodnota).

 

Situace, kdy platí osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí:

  • Novostavby, kterých se týká první nabytí vlastnického práva, a to k
  • pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě.

 

Jinými slovy, při koupi rozestavěné jednotky nebo domu budete muset daň z nabytí nemovitých věcí zaplatit.

Družstevní nemovitosti

U převodu družstevního podílu se daň neplatí. Dále jí pak nepodléhá ani povinnost platit v případě, kdy došlo k převodu do osobního vlastnictví.

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter. V konkrétních případech doporučuji konzultaci s odborníkem na daňovou problematiku!

26.6.2019

Kamila Dvořáková, finanční poradce, telefon: 602 323 593, email: kamila.navratilova@partners.cz

Kamila Dvořáková

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.