RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Návrh zákona o realitním zprostředkování "opět na stole"

K jednání o inovovaném návrhu zákona přizvala zástupce Asociace realitních kanceláří České republiky. 20. února 2018 se setkala s prezidentem asociace Ing. Jaroslavem Novotným a generálním sekretářem asociace Ing. arch. Janem Borůvkou. Informovala je, že má v plánu během března předložit novou verzi návrhu zákona do meziresortního připomínkového řízení. Jednání bylo vstřícné a probíhalo ve věcném duchu. Paní ministryně materiál asociace s připomínkami k poslednímu znění jejího návrhu na místě předala vedoucímu oddělení realitní činnosti MMR k dalšímu vypořádání. Zástupci ARK ČR odcházeli z jednání s nadějí, že k předaným připomínkám bude přihlédnuto, protože povedou k úpravám, které ze stávajícího návrhu zákona odstraní některé nesrovnalosti. To ve výsledku povede jak k ochraně spotřebitele, tak ke srovnání podmínek podnikání mezi podnikateli na trhu nemovitostí.

Návrh zákona o realitním zprostředkování "opět na stole"

Hned druhý den po uvedeném setkání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvedla: „Včera jsme si vyjasňovali poslední detaily návrhu zákona. Velmi oceňuji aktivní přístup Asociace realitních kanceláří ČR. S panem prezidentem Novotným jsme debatovali nad konkrétními body. Věřím, že společně se nám podaří pozvednout prestiž celého realitního odvětví.“ Prezident Asociace realitních kanceláří ČR Jaroslav Novotný k tomu uvedl: „S ministerstvem jsme nad návrhem zákona v souladu, předali jsme několik připomínek k dalšímu zohlednění. Jsme pro větší ochranu spotřebitele při zachování rovných podmínek mezi podnikateli.“ Je všeobecně známo, že značným problémem českého realitního trhu je absence jasných pravidel pro výkon činnosti realitního zprostředkovatele. Asociace na tuto skutečnost upozorňuje již od svého založení v devadesátých letech minulého století. Od roku 1993 do roku 2010 postupně předložila sedm návrhů zákona v nejrůznějších variantách, od komplexních verzí zákona po jednodušší novely, které by vedly úpravě stávající volné živnosti. Doposud však chyběla „společenská objednávka“. A tak na trhu nemovitostí dodnes chybí přesná definice realitního zprostředkování, nejsou nastavena jasná a konkrétní pravidla pro výkon činnosti.

Od roku 2011, kdy asociace podpořila usnesení č. 72 HV PSP ČR, ze kterého vyplývalo, že MMR, MPO a MF mají vypracovat analýzu a návrh řešení této situace, se konečně státní správa začala návrhem nového zákona zabývat. V dubnu 2012 byla zpracována a poté také schválena tzv. „Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh řešení“. Na základě této analýzy Hospodářský výbor pověřil MMR, aby zahájilo kroky na přípravě speciálního zákona o „realitním podnikání“.

Předmětem mělo být:

  • Vytvoření registru podnikatelů působících v realitním oboru a nastavení parametrů pro zápis subjektů do registru (včetně odborné způsobilosti),
  • vymezení základního rozsahu zprostředkování,
  • úprava způsobu nakládání s finančními prostředky klientů,
  • zákonné pojištění profesní odpovědnosti za škodu,
  • dohled nad dodržováním stanovených podmínek – sankce.

 

Vznikl a byl také schválen věcný záměr zákona a na jeho základě byl zpracován návrh paragrafovaného znění zákona o realitním zprostředkování, tentokráte již v rámci legislativního plánu tehdejší vlády. Návrh však nakonec opět skončil takříkajíc „v šuplíku“. Před nadcházejícími volbami v roce 2017 již nebyl ministryní vládě předložen, aby jej mohla schválit, a tudíž nemohl být ani předložen do PS PČR. Tento návrh se však stal podkladem pro další oživení myšlenky zákona a současný návrh MMR z něj vychází. Cílem nového návrhu zákona je mimo jiné kultivace trhu s nemovitostmi, protože řada nepoctivců podniká na úkor opravdu profesionálních realitních zprostředkovatelů. Jde o zvýšení důvěryhodnosti realitního podnikání v České republice.

Jan Borůvka Generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.