RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Novela energetického zákona

Počínaje novým rokem vstoupila v účinnost novela tzv. Energetického zákona (zákon č. 362/2021 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů), která významně posiluje postavení spotřebitele a klade důraz na ochranu jeho práv zejména před nekalými obchodními praktikami některých dodavatelů a zprostředkovatelů energií.

Významnou změnou, která tato novela přináší, je zahrnutí zprostředkovatelské činnosti v energetickém odvětví do regulace energetického zákona. Regulace dopadá na ty, kteří zprostředkovávají v energetických odvětvích ve prospěch:

 1. držitele licence (př. ČEZ),
 2. spotřebitele,
 3. podnikající fyzické osoby odbírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo
 4. podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 60 MWh, přičemž
 • obstarávají příležitost k uzavření, změně, nebo zrušení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu, či smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu mezi držitelem licence a zákazníkem;
 • sjednávají takové smlouvy; nebo
 • provádějí přípravná jednání a práce, které vedou k obstarání příležitosti k uzavření smlouvy nebo jejímu sjednání.

Pro ty, kteří vykonávají popsanou činnost, bude platit povinnost se od července 2022 registrovat u Energetického regulačního úřadu (ERÚ) (nebude se již jednat o živnost).

Registrace nebude zapotřebí, pokud makléř bude zprostředkování provádět jednorázově, bezúplatně a mimo rámec svého podnikání na základě plné moci. Pokud tedy makléř vždy řeší jen realitní zprostředkování, a pro jednou se rozhodne klientovi vypomoci více, bezúplatně, nemusí se kvůli jednomu takovému zprostředkování registrovat. Musí ale dbát na to, aby se skutečně jednalo o bezúplatné jednání mimo rámec podnikání.

Pro registraci makléři:

 • musí mít plnou svéprávnost,
 • musí být bezúhonní ve smyslu energetického zákona, tzn. makléř nesmí být odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody trvající minimálně 1 rok pro úmyslný trestný čin, odsouzen pro úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním nebo pro nedbalostní trestný čin související s předmětem podnikání v energetických odvětvích,
 • musí být spolehlivý, kdy zákon za nespolehlivého označuje toho, kdo byl v posledních 3 letech před podáním žádosti pravomocně uznán vinným z přestupku podle energetického zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele,
 • musí mít dokončené minimálně střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou či plynem, případně ustanovit odpovědného zástupce, splňující tuto podmínky

Podmínky dopadají i na makléře, kteří provozují zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětví v rámci své společnosti (např. realitní kancelář). Taková realitní kancelář (společnost) musí být rovněž bezúhonná, spolehlivá, a navíc musí jmenovat odpovědného zástupce, který s ní bude ve smluvním vztahu. Členové statutárního orgánu realitní kanceláře pak musí rovněž splňovat uvedené podmínky (vyjma vzdělání a požadované praxe).

Samotná registrace se bude provádět na žádost na formuláři. Splnění podmínky svéprávnosti a spolehlivosti bude dokládáno čestným prohlášením, vzdělání a praxe příslušnými dokumenty a bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíce. Oprávnění bude platit 5 let ode dne zápisu do registru zprostředkovatelů, ale bude možné jej opakovaně prodlužovat. Bude se nicméně znovu přezkoumávat, zda jsou splněny podmínky pro registraci. Registrace je zpoplatněna částkou 10 000 Kč a prodloužení částkou 5 000 Kč.

Novela dále zavádí nové povinnosti při této činnosti a úpravu smlouvy o zprostředkování se spotřebitelem.

11.1.2022

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.