RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Nový realitní zákon je již v platnosti. Přinesl řadu novinek, které ochrání klienta.

REALITNÍ MAKLÉŘI a stejně tak kanceláře neměli v České republice dlouhé roky dobrou pověst. Na trhu působilo velké množství neodborných a nekvalitních lidí, kteří pověst realitní profesi zkazili. Postupně naštěstí začali tito lidé z trhu mizet, ale bohužel ne definitivně. A s tímto despektem se museli potýkat i skuteční profesionálové, kteří tuto práci dělají s láskou a kvalitně. Například kancelář RE/MAX vytvořila pro své makléře způsob vzdělávání a další postupy, ale její přístup byl ojedinělý.

Vše ale mění nový realitní zákon, který se dlouho připravoval a letos konečně vešel v platnost. Přinesl řadu novinek, které jsou pro klienta velmi pozitivní. Prakticky tak nedává možnost, aby lidé bez vzdělání a zkušeností s prací v realitách nadále působili v této profesi. Nový realitní zákon by tak měl snad definitivně zlomit špatnou pověst profese realitního makléře a dokázat, že je to práce potřebná a prospěšná.

Co je na tomto zákonu tak důležité?

Realitní makléř nemůže být kdokoli. Před zákonem se mohl stát realitním makléřem prakticky kdokoli. Šlo o volnou živnost, takže si stačilo vyřídit živnostenský list a začít. Bez jakékoliv předchozí zkušenosti, vzdělání a třeba i se záznamem v trestním rejstříku.

Dle nového zákona se podnikání v realitách stalo nikoliv volnou, ale vázanou živností. To znamená, že k jejímu provozování je nutná kvalifikace. Zájemce o práci realitního makléře tak musí mít aspoň středoškolské vzdělání kombinované s tříletou praxí, nebo složit státní zkoušku Obchodník s realitami. Tuto zkoušku zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj a akreditaci kurzu má například i RX Akademie, která zajišťuje kurzy pro celou síť RE/MAX.

Další podmínkou pro získání živnosti bude bezúhonnost. To znamená, že makléři a dokonce ani majitelé realitních kanceláří nesmí mít z minulosti záznam o odsouzení za trestný čin v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování.

 

Povinné pojištění

V zákoně je zakotvena nutnost pojištění pro případ náhrady škody způsobené výkonem realitního zprostředkování. Limity jsou navrženy na nejméně 1 570 000 Kč pro jednu pojistnou událost a 3 500 000 Kč pro více pojistných událostí v jednom roce. Pokud nebude řádně uzavřena pojistná smlouva, může být za tento přestupek udělena po- kuta do jednoho milionu korun.

 

Smlouva jedině v písemné podobě

Do budoucna také nebude možné uzavřít s klientem pouze ústní dohodu. Současně bude možné smlouvu o výhradním zprostředkování sjednat pouze na šest měsíců, přičemž doba může být opakovaně prodloužena. Zároveň výpovědní lhůta nesmí být delší než jeden měsíc.

„Toto opatření je důležité, protože se setkáváme s tím, že klient předá nemovitost „makléři“, který nevyvíjí žádnou činnost, jen má ve smluvních podmínkách nesmyslně vysokou pokutu za ukončení spolupráce. Jsme rádi, že toto opatření bude klienty chránit před neseriózními podnikavci,“ vysvětluje generální ředitel RE/MAX ČR Jan Hrubý.

 

Úschova mimo realitní kancelář

Naprosto zásadní posun se odehrál na poli úschov peněžních prostředků. Úschova bude moci být realizována pouze bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. V případě, že klient bude výslovně žádat uschovat kupní cenu u realitní kanceláře, budou dány jasná a transparentní pravidla, za kterých to bude možné. To znamená mimo jiné separátní účet a nutnost vedení záznamu o úschově v evidenci úschov. Banky, advokáti a notáři totiž mohou poskytovat úschovy peněz jen za striktně stanovených podmínek. Například o nich musí vést podrobnou evidenci, hlásit každou úschovu na příslušnou profesní komoru nebo mít na každou jednotlivou transakci zřízený separátní účet. To pro realitky dosud neplatilo. I když například pro kancelář RE/MAX to žádná novinka není.

„Úschova na účtech RK je v síti RE/MAX přísně zakázána. Považujeme ji za příliš rizikovou. I na poli ostatních úschov pracuceme jen se schválenými dodavateli, kteří prošli naší kontrolou. Systém úschov je navíc zpřísněn tím, že kromě separátních účtů vyžadujeme u každé transakce minimálně pověření dvou autorizovaných osob a další principy. Moc dobře si uvědomujeme, že ukládané prostředky jsou celoživotní úspory rodin a sebemenší riziko s jejich nakládáním je třeba eliminovat,“ dodává Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX ČR.

23.9.2020

Chci zaslat e-book zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.