Zlevnění bytů v rodinných domech

V březnu Poslanecká sněmovna schválila návrh novely o dani z nabytí nemovitých věcí. Cílem návrhu je rozšířit současné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí pro nové stavby také na jednotky vymezené v rodinných domech, neboť i tyto stavby slouží k bydlení. Od daně z nabytí nemovitých věcí tak bude osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce nejen v bytovém domě, ale nově také v rodinném domě. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci bude od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo rodinném domě nebo jednotky v bytovém domě nebo rodinném domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

osvobození od daně

25.6.2019