Smlouva o smlouvě budoucí v realitách, tak jako jinde, předchází podpisu kupní smlouvy nemovitosti. Nejčastěji se používá v případě, že kupující nemovitost nehradí z vlastních peněz, ale použije na nákup peníze od banky ve formě hypotéky. Když má kupující v ruce smlouvu o budoucí kupní smlouvě, banka to považuje za důkaz toho, na co klient peníze použije. Na druhé straně prodávající má záruku, že kupující z transakce nevycouvá.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě je v podstatě závazek uzavřít do určité doby kupní smlouvu. Tato doba, stejně jako další náležitosti, je uvedena ve smlouvě. Pojďme se podívat, co všechno smlouva o budoucí kupní smlouvě obsahuje:

  • podmínky budoucí kupní smlouvy
  • termín, do kdy musí být kupní smlouva podepsána
  • označení smluvních stran
  • závazek uzavřít danou kupní smlouvu
  • případné sankce za nedodržení podmínek

Smlouva o smlouvě budoucí má mít logicky písemnou formu a chrání práva prodávajícího i kupujícího. Potvrzuje vůli nemovitost prodat, respektive koupit hned po zajištění financování. Když některá ze stran smlouvu poruší, tedy nebude uzavřena kupní smlouva podle dohodnutých podmínek, přicházejí sankce, které je potřeba zahrnout už do této smlouvy o smlouvě budoucí.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě se velmi často uzavírá také s developery, kteří dům teprve staví. Tady určitě spolupracujte s realitní kanceláří, která vás nákupem bezpečně provede.

29.7.2021