Vlastníte nějaké nemovitosti nebo se je chystáte koupit? A víte, jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou, a jak se pozemky člení? V tomto krátkém článku se na pozemky a parcely podíváme blíže.

Pozemek je označení pro určitou část zemského povrchu vyčleněnou nějakou hranicí, např. vlastnictvím, způsobem využití, katastrálním územím, regulačním plánem, územním rozhodnutím apod. Může se jednat jen o jednu parcelu, ale i o jejich soubor.

Parcela je konkrétní část pozemku vyčleněná v katastrální mapě a označená parcelním číslem. Rozlišujeme fakticky dva typy parcel. Stavební parcela, což je zastavěná plocha a nádvoří, a ostatní pozemkové parcely.

Co určuje ceny pozemků

Pozemky někdy vypadají jeden jako druhý, a přesto mají jinou klasifikaci, jeden je třeba ovocný sad a druhý trvalý travní porost. Toto členění má pak vliv také na cenu pozemku. Cenu pozemku ovlivňuje kromě lokality a velikosti právě druh pozemku a způsob jeho využití.

Pozemky se dělí jednoduše podle druhů:

  • zastavěné plochy a nádvoří
  • lesní pozemky
  • vodní plochy
  • zemědělské pozemky - tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty
  • ostatní plochy

Určit konkrétní cenu pozemku vám nejlépe pomůže zkušený makléř, který se na danou lokalitu zaměřuje!

15.6.2021