RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Sberbank – rámcové informace

Jistě jste všichni zaznamenali informace v souvislosti se zahájením řízení o Sberbank k 28. 2. 2022. Od tohoto data není banka oprávněná vykonávat bankovní činnost, zjednodušeně řečeno poskytovat úvěry ani přijímat vklady.

Na straně vkladů začala 9. 3. 2022 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky probíhat výplata náhrad vkladů klientů v zákonném limitu 100 000 EUR. Od 16. 3. 2022 pak probíhá výplata pro vybrané instituce, na jejichž účtech mají své vklady uloženy klienti, jde např. o poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, exekutory, obchodníky s cennými papíry, notáře, advokáty a další.

Poslední skupinou jsou klienti s tzv. zvýšeným nárokem, který může činit maximálně dalších 100 000 EUR. Mezi klienty uplatňujícími zvýšený nárok jsou i ti, kteří v rámci vypořádání realitní transakce (prodej nemovitosti určené k bydlení) obdrželi ve lhůtě 3 měsíců před datem 28. 2. 2022 prostředky na účet vedený u Sberbank a současně byl před rozhodným dnem (28. 2. 2022) podán návrh na zahájení vkladového řízení na katastru nemovitostí. Tato skupina klientů musí o zvýšenou náhradu požádat písemně a doložit příslušné podklady nejpozději do dvou měsíců od rozhodného dne – tedy nejpozději do 28. 4. 2022. Následná výplata bude probíhat od 28. 6. 2022. U úvěrovaných klientů je potřeba rozlišit, v jaké fázi úvěrování se nacházeli k rozhodnému dni.

Klienti, kteří měli rozpracované žádosti, včetně schválených úvěrů, ale nedošlo k podpisu smluv, budou muset hledat řešení u jiné banky. Klienti, kteří úvěr podepsali, ale nezahájili čerpání – by měli od smlouvy odstoupit a Sberbank jim to umožní bez sankcí.

Klienti, kteří již čerpání zahájili, ale nedočerpali (např. první tranše u výstavby), mohou po dohodě se Sberbank vyčerpanou část splatit a úvěr ukončit, nebo mohou splácet úroky z vyčerpané částky a čekat na další vývoj. Je pravděpodobné, že úvěrové portfolio Sberbank odkoupí jiná finanční instituce. Zde je však potřeba počítat s delším časovým horizontem a možností, že i po odkoupení portfolia může dojít teoreticky ze strany nového věřitele k zesplatnění úvěru.

Klienti, kteří úvěr již vyčerpali a jsou v režimu splácení, musejí dál splácet prostřednictvím technických účtů, které Sberbank publikovala na svých webových stránkách. I tato skupina klientů má v zásadě dvě možnosti – požádat Sberbank o splacení úvěru a úvěr splatit z prostředků úvěru poskytnutého jinou bankou, nebo vyčkat na nového věřitele, který portfolio po Sberbank odkoupí s obdobnými riziky, která jsme uváděli u předchozí kategorie.

22.3.2022

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.