RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Vstupní povinné vzdělání RE/MAX: Power Start a získání živnosti + Realitní profesionál

Power Start a získání živnosti

1.den

RX Akademie
Úvodní slovo – Jan Hrubý CEO RE/MAX

 1. pilíře realitního makléře
 • Ztotožnění se značkou RE/MAX
 • Nastavení standardu kvality
 • Paradox zkušeného makléře
 • Budování týmu

Etický kodex
Spolupráce v síti RE/MAX
Seznámení s online systémy – Maxis, Marketingové centrum, RX AkademieRX

Finance – webinář
Základní informace – zkouška Realitní zprostředkovatel

2. den

Právní minimum

 1. A) Osobní vlastnictví
 • -  Katastr nemovitostí: pojem, zapisovatelné a nezapisovatelné nemovitosti
 • -  rozvedení typů – pozemek (specifikace, druhy, BPEJ, ÚP vers. KN, regulativy atd..), RD, jednotka (včetně vzniku, SVJ), právo stavby
 • -  oddíl B1
 • -  Nabývací tituly, LV
 • -  Výhradní vlastnictví, SJM, podílové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví,
 • -  předkupní právo smluvní a ze zákona
 • -  rodinná domácnost
 • -  Omezení vlastnického práva: věcná břemena, zástavní právo smluvní, exekuce....
 • -  Poznámky spornosti a jiné zápisy
 • -  Vkladové řízení
 • -  Úschovy finančních prostředků
 1. B) Družstevní vlastnictví
  - Bytové družstvo – pojem, smluvní dokumentace, proces, náležitosti, financování družstevního podílu atd...

3. den

Právní minimum – pokrč.

 1. C) Nájemní právo: pojem, předmět, vznik, ukončení (dohoda, výpověď ze strany nájemce, pronajímatele, včetně praxe (prohlídky, prověřování zájemců, nájemní smlouva..) proces
 2. D) Podnájem: pojem, předmět, vznik, ukončení
 3. E) Pacht: pojem, předmět, vznik, ukončení
 4. F) Ostatní: PENB, zodpovědnost za vady nemovitostí

Daně – daň z věcí nemovitých, DPFO ve vztahu k nemovitostem (včetně příkladů), (daň z nabytí – pozastaveno)

Nábor nemovitosti – příprava (dokumentace, pomůcky...), samotná schůzka s prodávajícím, výhody/nevýhody ex.sml., tipy z praxe…

Příprava nemovitosti na prodej – nástroje (HS, fotografování, video, půdorysy, 3D scan atd.)

4. den

Prohlídka nemovitosti – příprava, vedení prohlídek, tipy z praxe

Proces – naprosto detailní kroky od chvíle, kdy zájemce z prohlídky hodlá nemovitost rezervovat až do zápisu vlastnického práva na kupujícího. Jedná se o modelový případ, včetně časové osy transakce. Zde si účastníci propojí informace z předešlých dnů a ucelují si celý proces.

CUZK – názorné předvedení práce s aplikací (jak a kde hledat, katastrální mapa a její funkce, ukázka nemovitostí u niž je vyznačeno řízení, ochranná lhůta), včetně registrovaného dálkového přístupu (např. I dálkové stahování listin)

Názorná ukázka práce s CEMAPem, propojení informací z předešlých dnů ve vztahu k oceňování nemovitostí

Diskuse, dotazy atd.

Účastníci ve všech dnech mají možnost dotazů, diskuse, rozvíjení, mnohdy se dotkneme i jiných témat, která je aktuálně zaujala.

V rámci balíčku mají možnost pořízení 2 fotografií (portrét + postava) dle manuálu marketingového centra v termíny tomu určené v RX Akademii v Praze 2, Štěpánská 540/7 a 200ks vizitek typu VIZ 01 a VIZ10 objednaných prostřednictvím marketingového centra.

Zkouška Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M)

Písemná část – 45 minut

Test 30 otázek. U každé otázky uchazeč bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Praktická část – 75 minut

Uchazeč vysvětlí/doplní/obhájí předváděnou/požadovanou činnost. 5 úkolů v zadání. Práce s vlastním notebookem připojeným k wifi.

Ústní část – 60 minut

Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem. Studijní materiály jsou dostupné v RX Akademii, záložka „ke stažení“. Kandidáti na makléře mají k dispozici vzor písemného testu zkoušky RZ, dále 6x 2h webinář s podklady.

WEBINÁŘE - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU RZ:

 • Aplikace etického kodexu CEPI
 • Marketing
 • Odhad tržní hodnoty a stanovování nabídkové ceny Orientace v právní úpravě
 • Podklady - Odhad tržní hodnoty a stanovování nabídkové ceny
 • Podklady - Posuzování stavu nemovité věci
 • Posuzování stavu nemovité věci
 • Prezentace - Odhad tržní hodnoty a stanovování nabídkové ceny Prezentace
 • Posuzování stavu nemovité věci
 • Prezentace - Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
 • Prezentace- Orientace v právní úpravě
 • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

 

Dále účastníci kurzu Power Start obdrží připravené studijní materiály k tématům u zkoušky Realitní zprostředkovatel:

Etický kodex CEPI
Hypoteční minimum
Zákon o realitním zprostředkování Zprostředkovatelská smlouva
Nábor nemovitosti
Prohlídka nemovitosti
Příprava nemovitosti na prodej
Oceňování nemovitosti
Stavební minimum
Právní minimum
Základy daní
PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Hodnotící standard zkoušky Realitní zprostředkovatel je dostupný zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1387-Realitni_zprostredkovatel/hodnotici-standard

 

Realitní profesionál

Program Realitní profesionál byl vyvinut pro potřeby a rychlý růst začínajících realitních makléřů. Čerpá z mnohaletých zkušeností nejproduktivnějších realitních makléřů. Je postaven na znalostech vynikajících trenérů a mentorů při trénování realitních makléřů. Program se v maximální míře zaměřuje na budování obchodu a dlouhodobých vztahů s klienty. Je postaven na praktickém zvládnutí realitní problematiky, proto drtivou většinu dovedností, které se budete učit, budete ihned aplikovat v praxi. Jsme si vědomi potřeby začínajících makléřů co nejdříve vydělávat, a této skutečnosti je celý program přizpůsoben. Podmínkou pro účast na tréninku Realitní profesionál je vázaná živnost makléře.

Účastníci tréninku Realitní profesionál obdrží v elektronické podobě skripta včetně doporučené literatury a námitkové kartičky. Elektronická podoba studijních materiálů pro makléře RE/MAX k dispozici i v LMS/záložka Ke stažení.

 1. modul:

Úvod do programu, charakteristika úspěšného makléře, osobní SWOT analýza, stanovení finančního plánu, marketingového plánu, plánu aktivit, osobního cíle, základy efektivního řízení času, organizační dovednosti, schopnost se správně a rychle rozhodovat, etické a morální zásady, spirála prosperity.

 1. modul:

Budování klientské databáze, základní techniky telefonování (studená a teplá volání) a způsob vedení rozhovoru, překonávání osobních pochybností a strachu z odmítnutí, zvýšení sebedůvěry při komunikaci.

 1. modul:

Nábor nemovitosti - příprava na náborovou schůzku, průběh náborové schůzky, ocenění nemovitosti, kvalifikace prodávajícího, překonávání námitek prodávajících, efektivní argumentace, uzavření výhradní zprostředkovatelské smlouvy a obhájení odpovídající provize, provizní dumping a jeho důsledky.

 1. modul:

Prohlídka nemovitosti, kvalifikace kupujícího, metody zjišťování potřeb klienta a jeho hodnocení. Překonávání námitek kupujícího, argumentace, základní prodejní techniky.

 1. modul:

Komunikační a obchodní dovednosti, vyjednávání o ceně. Proces uzavření realitní transakce, obvyklé chyby makléře a jak se jich vyvarovat, význam a umění spolupráce mezi makléři, rizika a jak jim předejít.

 1. modul:

Lektor společně s makléři shrne prováděné aktivity a provede vyhodnocení poznatků, krátkodobého cíle a osobní SWOT analýzy. Úkolem lekotra je rovněž nasměrovat makléře správným směrem i pro období po skončení tréninku.

Realizace certifikace Realitního profesionála:

 • test v elektronické podobě -
 • prezentace doporučené literatury v Power Pointu – viz. seznam doporučené literatury ve studijních materiálech
 • překonávání námitek
 • předložení 3 exkluzivních zprostředkovatelských smluv na jméno makléře s minimální provizí 4 % + DPH

Certifikace je v rámci tréninku zdarma. V případě neúspěšného složení zkoušky má účastník možnost jednoho opravného termínu, který je zpoplatněn částkou 1490 Kč bez DPH, splatnou před certifikací.

9.9.2020

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.