RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Víte, co je insolvence a jak vám pomůže?

Potřebujete se dostat z dluhů, které mohou přejít v exekuci, nebo dokonce dražbu majetku? Řešením může být insolvence neboli oddlužení či osobní bankrot. V článku zjistíte, co to je, jak probíhá i jak dlouho taková insolvence trvá. Čtěte.

Jak vám pomůže insolvence

Co se v článku dozvíte:

Co je to insolvence?

Je to účinný způsob, jak se můžete jako dlužník, podnikatel nebo firma zákonným způsobem zbavit dluhů. O řešení dluhů jsme psali komplexněji v článku Jak se zbavit dluhů. Insolvence je pak na rozdíl od exekuce i způsob, jak efektivněji vyplatit věřitele. Během insolvenčního řízení má totiž insolvenční správce povinnost prodat majetek za maximální možnou cenu. 

Na rozdíl například od exekuce (více o exekuci ve článku Jak se zbavit exekuce) tak většina majetku neprodáte pod cenou. Specifikum exekuce je navíc i to, že často až 80 % získaných peněz jde na uhrazení exekutora a poplatků za dražbu. Nic z toho zde ale neplatí.

Z insolvence plyne pro dlužníky ještě jedna velká výhoda. Po uplynutí insolvenčního řízení neuhrazené pohledávky zanikají a dlužník již nic dalšího nedluží. Zajímavostí tu pak je, že návrh na insolvenci může podat kromě dlužníka i některý z věřitelů.

Jak zjistíte, že jste v insolvenci?

Jak už bylo řečeno, návrh na insolvenci může podat i některý z věřitelů. Jak takovou skutečnost zjistíte? Mimo jiné z veřejně dostupného insolvenčního rejstříku. Tam najdete informace o všech osobách, podnikatelích nebo i firmách v insolvenci. Záznamy z něj navíc mizí až 5 let po ukončení insolvence.

Jaké jsou podmínky pro schválení insolvence?

Aby vám soud schválil insolvenci, musíte splnit určité podmínky. Jaké jsou?

Soud vám schválí insolvenci, když:

 • dlužíte alespoň dvěma subjektům,
 • máte přinejmenším dva dluhy 30 dní po splatnosti,
 • nejste schopni splácet dluhy,
 • návrh na insolvenci nesledujete nepoctivý záměr,
 • dosavadní průběh insolvence naznačuje, že ji berete vážně,
 • jste v posledních 10 letech úspěšně neprošli žádnou insolvencí,
 • vám nebyla v posledních 5 letech insolvence zamítnutá nebo zrušená kvůli nepoctivému záměru.

Co musíte přiložit k návrhu na insolvenci?

Návrh na insolvenci se samozřejmě neobejde bez dokumentace. Také její nepřítomnost může zkomplikovat schválení insolvence.

Jaké dokumenty musíte přiložit k návrhu na insolvenci?

 • seznam veškerého majetku,
 • seznam všech zaměstnanců, i když je nemáte,
 • prohlášení o poučení o vašich povinnostech v insolvenci,
 • potvrzení o příjmech v posledních 12 měsících,
 • výpis z trestního rejstříků ne starší než 3 měsíce.

Dalšími přílohami zpravidla jsou:

 • dokumentace ke všem dluhům,
 • doklady potvrzující vaši vyživovací povinnost k jiným osobám (manželka, děti), např. rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti, rodné listy dětí nebo třeba oddací list,
 • dokumenty dokládající váš očekávaný příjem, například pracovní smlouvy.

Jak vysoké jsou měsíční splátky v insolvenci?

Soud vám však může zamítnout insolvenci i tehdy, když nebudete schopni splácet minimální měsíční splátku. Insolvenční správce může totiž podat návrh, abyste krom rozprodání majetku své dluhy také měsíčně spláceli. Představu o její výši můžete získat například s pomocí kalkulačky insolvenčních splátek.

Abyste však v takovém případě splnili kritéria pro insolvenci, musíte být schopni zaplatit alespoň minimální výši měsíční splátky. Ta je rovna dvojnásobku odměny pro správce. Měsíční odměna insolvenčnímu správci dosahuje pro jednotlivce výše 1 089 Kč a pro manžele 1 633,5 Kč. Minimální měsíční splátka má proto pro jednotlivce hodnotu 2 178 Kč a pro manžele 3 267 Kč.

Jestli ale nemáte na minimální měsíční splátku, existuje záchrana. Stačí, když vám jiná osoba na pravidelné splátky přispěje. Za tímto účelem můžete užít darovací smlouvu, skrze kterou se musí dárce zavázat, že vám bude během celé insolvence přispívat dostatečný obnos.

Je výhodné žádat o insolvenci jako manželé?

Žádat o insolvenci jako manželé je mnohem výhodnější než jako jednotlivec. Vámi placená minimální měsíční odměna insolvenčnímu správci je totiž při rozdělení na každého menší než odměna, kterou platíte jako jednotlivec. Zaplatíte tedy celkově méně. Je však třeba, abyste k návrhu na insolvenci dodali také prohlášení, že lze použít všechen váš majetek na splacení pohledávek.

Jak probíhá insolvenční řízení

Jak přesně probíhá insolvence?

Insolvence má zákonem určený průběh a lze ji rozdělit na několik fází. Jaké jsou?

1.      Podání insolvenčního návrhu

Nejprve musíte podat návrh na povolení insolvence. Podat ho můžete jako dlužník i jako věřitel. Pokud ale nemáte právní nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání, musíte k jeho vypracování a podání kontaktovat notáře, insolvenčního správce, advokáta, exekutora nebo tzv. akreditované osoby. Tento návrh musíte doručit soudu, který ho následně bude schvalovat.

2.      Vydání vyhlášky

Pokud soud schválí insolvenci, do třech dní od přijetí návrhu vydá vyhlášku o jejím zahájení. Tuto skutečnost také oznámí v insolvenčním rejstříku.

Protože pak majetek může být v budoucnu součástí insolvence, nesmíte s ním od této chvíle manipulovat. Stejně tak nesmíte splácet své dluhy, protože byste tak mohli nadržovat některému z věřitelů.

3.      Posouzení návrhu na insolvenci

Po vydání vyhlášky začne soud kontrolovat návrh na insolvenci. Na tuto kontrolu není stanovená žádná lhůta, ale soud by měl jednat bez zbytečných prodlev. Návrh musí samozřejmě obsahovat všechny potřebné dokumenty a splňovat potřebné podmínky.

4.      Povolení insolvence

Když je návrh na insolvenci v pořádku, soud vyhlásí váš úpadek a povolí insolvenci. Mimo to soud ustanoví insolvenčního správce, který bude na insolvenci dohlížet, a přikáže věřitelům, aby se přihlásili o své pohledávky. Mají na to dva měsíce od data povolení insolvence. Když tak neudělají, později již nebudou mít možnost své dluhy vymáhat.

5.      Přezkoumání pohledávek

Po uplynutí vyhrazeného času pro přihlášení pohledávek přezkoumá správce nahlášené pohledávky a domluví si s vámi jako dlužníkem schůzku, aby na ní zjistil vše potřebné. Bude se ptát na váš majetek, vyživované osoby, příjmy, zaměstnance, podnikání apod. Jako dlužník musíte na schůzku dorazit a předložit všechny informace.

6.      Zhotovení zprávy o insolvenci

Zprávu o insolvenci musí správce zhotovit do 30 dnů od konce lhůty pro nahlášení pohledávek. Ve zprávě musí zaznít, jestli má soud schválit insolvenci a jak má být uskutečněna.

Existují dva způsoby uskutečnění insolvence:

 • prodej všeho majetku dlužníka,
 • prodej všeho majetku dlužníka se splátkovým kalendářem.

7.      Schválení insolvence a určení jejího druhu

Soud ve věci insolvence rozhodne podle doporučení insolvenčního správce.

8.      Konec insolvence

Jak dlouho tedy insolvenční řízení trvá? Její konec nastává tehdy, když splníte jednu z těchto podmínek:

 • splatíte 100 % přihlášených pohledávek,
 • uplyne 5 let od schválení insolvence,
 • uhradíte za tři roky více než 60 % nahlášených pohledávek,
 • jste mladiství, invalidní důchodce 2. a 3. stupně nebo klasický důchodce a uplynou tři roky.

Jakmile soud insolvenci ukončí, již nemusíte splácet zbytek pohledávek a jste venku z dluhů. I po ukončení insolvence se ale ještě 5 let budou nacházet údaje o vaší insolvenci v insolvenčním rejstříku.

Lze prodat nemovitost v insolvenci

Lze prodat nemovitost v insolvenci?

Jakmile soud zahájí insolvenci, nesmíte již se svým majetkem manipulovat. Nesmíte tedy ani prodat svou nemovitost. Když ale soud určí, jakým způsobem bude probíhat vaše insolvence, můžete k tomu opět dostat prostor.

Prostor pro prodej nemovitosti se ale zpravidla objeví jen v situaci, kdy neposlouží ke splacení dluhů. To ale platí pouze pro dva případy: o nemovitost není během prodeje majetku zájem nebo se jedná o nemovitost určenou k bydlení. Takovou nemovitost totiž nemusíte jako dlužníci při insolvenci vydat.

I když ale nenastane žádná z těchto možností, nic vám často nebrání se na prodeji nemovitosti aktivně podílet – můžete například sehnat kupce, klidně někoho z rodiny nebo známého. Vše nakonec ale musí schválit insolvenční správce a věřitelé.

Pokud tedy nastanou tyto možnosti, můžete třeba využít klasické služby realitní kanceláře. U nás v RE/MAX Deluxe pak často dokážeme díky znalostí trhu, home stagingu a profesionální prezentaci nemovitosti zvýšit prodejní cenu vaší nemovitosti až o 17 %.

Pokud vás ale tlačí čas a již včera bylo pozdě, můžete využít okamžitý výkup nemovitosti, o jehož výhodách jsme se již rozepsali ve článku Výhody a nevýhody výkupu nemovitosti. V první případě budete mít jistotu, že za svou nemovitost dostanete maximum a nikdo vás neošidí, ve druhém pak, že za ni dostanete v řádech dnů férovou sumu. Právě to se může často hodit.

Chtěli byste se dozvědět více o insolvenci nebo máte zájem o prodej nemovitosti? Ozvěte se nám.

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.