RE/MAX Delux
+420 602 703 897 Máte dotaz? Kontaktujte nás na +420 602 703 897

Jak probíhá dědické řízení a prodej nemovitosti z dědictví?

Dědické řízení je složitý proces, o to složitější, že se děje ve stínu úmrtí někoho blízkého a může být provázen rodinnými křivdami a spory. Dvojnásob to platí, když několik dědiců zdědí jednu nemovitost. Víte, jak takové dědické řízení probíhá a jak a kdy můžete prodat nemovitost z dědictví?

dědické řízení - prodej nemovitosti

Co se v článku dozvíte:

Co vás opravňuje dědit?

Pokud vám umře někdo „blízký“, můžete získat dědictví ze třech různých důvodů. Jaké jsou?

  • Dědická smlouva – Touto smlouvou se zůstavitel (tak je v dědickém řízení označován zesnulý) dohodl s nějakým dědicem, co budete po něm dědit.
  • Závěť – Jedná se o prohlášení zůstavitele, ve kterém se píše, kdo po něm bude jeho majetek dědit.
  • Dědění podle zákona – Tato možnost přichází na řadu tehdy, když zůstavitel nesepsal žádnou závěť ani dědickou smlouvu. Při tomto způsobu dědění mají podle zákona přednost nejdříve nejbližší příbuzní (manžel/ka, děti). Pokud nikdo takový není, dědí dále rodiče zemřelého nebo osoby, která se zemřelým alespoň rok před smrtí žily a pečovaly o jeho domácnost nebo na něm byly odkázány výživou. Dále jsou na řadě sourozenci, ale pokud ani ti nejsou, přechází se ke vzdálenějším příbuzným apod. Pokud neexistuje žádný zákonný dědic, dědictví připadne státu.

dědické řízení - průběh

Jak probíhá samotné dědické řízení?

Dědické řízení může být komplikovaný proces, který je o to náročnější, oč blíže jste měli k zesnulému. Proto si nyní rozepíšeme bod po bodu, jak takové dědické řízení probíhá, abyste ho byli schopni lépe zvládnout.

  1. Pověření notáře – Dědické řízení začíná po smrti zůstavitele a koná se i v případě, že neměl žádné dluhy ani majetek. Na jeho začátku jmenuje soud notáře, který bude mít dědické řízení na starosti.
  2. Zjišťování majetkových i dědických poměrů – Notář si přibližně měsíc po obdržení soudního spisu zavolá blízkou osobu zůstavitele, často tu, která zřizovala pohřeb. Od ní se pokosí zjistit, jestli byla sepsaná nějaká závěť, dědická smlouva nebo zda byl někdo vyděděný a jaké jsou majetkové poměry zesnulého. Poté začne sám vše ověřovat a zjišťovat. Celý tento proces trvá obvykle 2-3 měsíce.
  3. Ocenění majetku – Další fáze dědického řízení je oceňování majetku, který patří do dědictví. Pokud například dědíte nemovitost, v této fázi vás může notář požádat o předložení odhadu ceny nemovitosti pro dědické řízení, tzv. znalecký posudek. Více jsme o tom ostatně již psali v článku o správném odhadu ceny nemovitosti.
  4. Uzavření dohody o vypořádání dědictví – Předposlední fází je uzavření dohody o vypořádání dědictví. Na jednání, které se dohody týká, se setkají všichni potenciální dědicové, jejichž úkol je dohodnout se na tom, komu, co připadne. Jejich dohodu pak schválí notář. Pokud se dědicové nedohodnout, notář vydá usnesení o rozdělení dědictví podle zákonných podílů jednotlivých dědiců.
  5. Ukončení dědického řízení – Jakmile notář vydá usnesení o rozdělení dědictví, začíná běžet patnáctidenní zákonem stanovená lhůta, ve které se můžete proti usnesení odvolat. Když toto právo nikdo nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci. Poté dědické řízení končí a dědicové si mohou rozdělit majetek.

Účastníci dědického řízení se také mohou již od počátku vzdát práva na odvolání. Pokud tak učiní všichni, nezačne po usnesení běžet odvolací lhůta, ale dědické rozhodnutí ihned nabude právní moci. Jestli nejsou mezi dědici žádné nesrovnalosti, tak toto rozhodnutí rozhodně doporučujeme.

Nezapomínejte, že dědictví se můžete také vzdát, tato možnost přichází v úvahu zejména v situaci, kdy měl zůstavitel dluhy. O této možnosti jsme se více rozepsali ve článků Mohu dědit i s dluhy a jak se proti nim bránit?.

Kdy se stanete vlastníkem zděděného majetku?

Přestože dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, zděděnou věc získáte až na základě rozhodnutí v dědickém řízení. V okamžiku smrti zůstavitele totiž ještě není jasné, jaký majetek zde zanechal a kdo ho bude dědit.

Pokud je součástí dědictví nemovitost, notář zajistí zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí. Dědic se ale stává vlastníkem již v okamžiku, kdy nabude dědické usnesení právní moci, nikoliv až zápisem do katastru.

Jaká je odměna notáři za vedení dědického řízení?

Notářova odměna je pevně stanovena vyhláškou a vypočítává se z hodnoty děděného majetku a z nákladů spojených s přípravou podkladů pro soud. Snadno si ji můžete vypočítat pomocí online kalkulačky.

Má nějaká omezení prodej zděděné nemovitosti?

Vlastníkem nemovitosti se stáváte až ve chvíli, kdy dědické usnesení nabude právní moci. Do té doby nemůžete s nemovitostí nic dělat. Poté však již můžete klidně podepsat kupní smlouvu.

Před tím, než usnesení nabude právní moci, můžete zájemci maximálně vystavit rezervační smlouvu. Skrze ni se zavážete, že nemovitost na zájemce převedete ihned, jakmile se stanete právoplatný dědicem.

Často se stane, že nemovitost zdědí více dědiců. V takovém případě můžete nemovitost prodat jako celek jen tehdy, když kupní smlouvu podepíší všichni spoluvlastníci. Spoluvlastníci se proto musí shodnout na všech podstatných parametrech prodeje (prodejní cena nemovitosti, datum prodeje apod.). Pokud byste shodu nenašli, může pomoci jako poslední instance soud.

Toto neplatí v případě, že zdědí nemovitost jeden z manželů. Dědictví se totiž nestává součástí společného jmění manželů, dědic tedy nepotřebuje k prodeji souhlas svého partnera.

dědické řízení - prodej nemovitosti

Jak probíhá prodej zděděné nemovitosti?

Všechny další okolnosti prodeje nemovitosti jsou stejné jako v případě klasického prodeje (více jsme o něm psali v článcích Jak úspěšně prodat nemovitost v roce 2024, Kompletní průvodce prodejem nemovitosti a Jak rychle prodat byt). Pokud se ale v prodeji nevyznáte, nemáte na něj čas, bojíte se zbytečných a drahých chyb, popřípadě chcete získat z prodeje maximum, rozhodně se obraťte na odborníky.

Například u nás v RE/MAX Deluxe se vždy postaráme o to, abyste měli přesný odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení, neměli v kupních smlouvách žádné chyby a aby převod peněz i nemovitosti proběhl bez problémů. Dbáme ale také na tom, abyste díky profesionální prezentaci s pomocí videoprohlídek nebo matterportu, home stagingu, profesionální inzerci nemovitosti a mnohému dalšímu získali za nemovitost maximum.

Zpravidla dokážeme profesionalitou, zkušenostmi i spoluprací s profesionály z oboru navýšit prodejní cenu vaší nemovitostí až o 17 %. Půjdete do toho s námi?

Chcete vědět více o dědickém řízení nebo o prodeji nemovitosti z dědického řízení? Ozvěte se nám.

 

Chci zaslat e-book jak prodat nemovitost zdarma do emailu!

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše fulltext vyhledávání.
Hledat

Doporučené stránky

Povolení cookies

Používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.